HONORARIUM ADWOKATA

HONORARIUM ADWOKATA

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonuję analizy problemu Klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez Klienta wydatków związanych ze sprawą. Kierując się zasadą przejrzystości działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był zaskakiwany w nieprzyjemny sposób.

Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism.

Terminy płatności

Wynagrodzenie jest płatne z góry.

Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

Inne zasady dotyczące honorarium

Zgodnie z brzmieniem § 50. ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej podejmowanie się przez adwokata prowadzenia sprawy nie może być uzależnione wyłącznie od ostatecznego jej wyniku.

Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

Porady prawne

Koszt udzielenia typowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady.