O MNIE …

O MNIE …

W swojej praktyce mam na uwadze, że wykonywanie zawodu adwokata to coś więcej niż tylko praca…To nie tylko umiejętność słuchania, ale przede wszystkim usłyszenia wołania o pomoc i pozostania wiernym swojemu powołaniu, które jest niezbywalną powinnością każdego adwokata.

Priorytetem w każdej prowadzonej sprawie jest dla mnie zapewnienie w najszerszym możliwym zakresie bezpieczeństwa prawnego osoby, której interesy reprezentuję.

Jedną z moich kardynalnych zasad, którą się kieruję w pracy adwokata, jest to że pod sygnaturą danej sprawy nie znajduje się tylko kolejny przypadek prawny, ale stoi problem konkretnego człowieka, czasem nawet życiowy dramat i na tym należy się skupić, coś z tym zrobić… po prostu… pomóc.