„ROZWÓD KOŚCIELNY”

„ROZWÓD KOŚCIELNY”

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów szukających kompleksowej obsługi prawnej, jako jedyna na lokalnym rynku usług prawnych mogę zaoferować pomoc zarówno w reżimie prawa powszechnego, jak i kościelnego.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię uzyskają Państwo porady i konsultacje z zakresu prawa kanonicznego, sporządzenie pism procesowych na każdym etapie postępowania (w tym apelacji), reprezentację strony przed sądem kościelnym, a także w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek skierowanie sprawy do procesu skróconego, opracowanie prośby o dyspensę super rato oraz pomoc w zdjęciu klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa.

Jeśli odwiedziłeś tę zakładkę to oznacza, że poszukujesz pomocy w uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa zawartego w kościele w obrządku rzymskokatolickim, a nie „rozwodu kościelnego” „unieważnienia małżeństwa” czy też „unieważnienia ślubu kościelnego”, gdyż tego typu określenia są niepoprawne i nie powinny być stosowane zamiennie.