Prawo jest Sztuką …

stosowania tego, co słuszne i dobre.

Prawo jest Sztuką …

stosowania tego, co słuszne i dobre.

Skontaktuj się z Nami, pomożemy rozwiązać Twój problem.

KONTAKT

Kancelaria Ślusarczyk

Jako jedyna Kancelaria na rynku lokalnym świadczy usługi w zakresie prawa świeckiego i kościelnego

prawo cywilne, rodzinne, spadkowe

rozwód, podział majątku, odszkodowania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, eksmisja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

prawo karne i prawo wykroczeń

obrona oskarżonego/obwinionego, reprezentacja pokrzywdzonego – oskarżyciela posiłkowego/ prywatnego

prawo pracy

Ochrona praw pracownika, reprezentacja interesów pracodawcy w sporze z pracownikiem

postępowanie administracyjne
i sądowo-administracyjne

reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, odwołania od decyzji, skarga do WSA i NSA

prawo kanoniczne

stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (tzw. „rozwód kościelny”), prośba o dyspensę super rato

Wsparcie prawnika

Umów się na spotkanie z adwokatem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI